[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
รายการอาหารนักเรียน Summer ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 21เมษายน 2566
แบบฟอร์มสั่งจองเสื้อ Assumption Limited Edition 2023
วิธีสมัครเรียน Summer Course 2023 ผ่านระบบออนไลน์
พิธีมอบรางวัลคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ
รายการอาหารนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียน ACP Project Day ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ต้นทุนชีวิตเด็กไทยกับการรู้เท่าทันวัยประถม”
รายการอาหารนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำเดือน มกราคม 2566
คณะคุณครูคำสอนเข้า Wish ภราดา ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2566
ประชุมครูประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
รายการอาหารนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
ตารางสอบ และ เนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตร English Program และ Chinese-English Program
ตารางสอบ และ เนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตรสถานศึกษา
รายการอาหารนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายการอาหารนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำเดือน ตุลาคม 2565
การประชุมครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม
อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม 2565
การประชุมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (ครั้งที่ 6)
อบรมนักเรียนครั้งที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนครู
การส่งมอบเครื่องแบบลูกเสือ ป.4 โดยงานจัดซื้อ
อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565
รายการอาหารนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ตารางสอบและเนื้อหาสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น EP1-EP6 หลักสูตร English Program
ตารางสอบและเนื้อหาสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตรสถานศึกษา
อบรมนักเรียนและประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม
ตารางสอบ และ เนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตร English Program และ Chinese-English Program
ตารางสอบ และ เนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ป.1- ป.6 หลักสูตรสถานศึกษา
ประชุมครู ป.1 และอบรมนักเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน
การเข้าใช้บริการมุมต่างๆในห้องสมุด
อบรมนักเรียนและประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
บรรยากาศกิจกรรมคิดถึงคนบนฟ้า
ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563
ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563
ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563
ประชุมคณะกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์ครั้งที่ 2/2563
ค่ายสัมพันธ์นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน 2563
ประชุมคณะกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์ครั้งที่ 1/2563
ลงนามเซ็นสัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
ต้อนรับนิสิตปริญญาโท คณะบริหารการศึกษา มาดูงานฝ่ายธุรการและการเงิน
วิริยะอุตสาหะ และ การใช้ห้องสมุด
บรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการอ่านปีการศึกษา2563
ขอเชิญชม VDO องค์ความรักนักบุญหลุยส์
ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /2563 ครั้งที่ 2
สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัด “พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ" วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี

    1 2 3 4  >   >|