Assumption College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1    14 สิงหาคม 2553 กีฬาครู 4 สถาบัน 201     , 18 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2    14 สิงหาคม 2553 กีฬาครู 4 สถาบัน 222     , 18 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3    11 สิงหาคม 2553 พิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่ 17     21 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4    11 สิงหาคม 2553 พิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่ -     21 ส.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5    6 สิงหาคม 2553 ต้อนรับอัคราธิการ ประจำกรุงโรม เยือนอัสสัมชัญแผนประถม 22     , 23 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6    ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถม 2 วันที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม -     8 ก.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7    11 สิงหาคม 2553 พิธีเทิดพระเกียรติและกิจกรรมวันแม่ 24     10 ก.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8    วันมหาธีรราชเจ้า อัสสัมชัญแผนกประถม -     , 25 พ.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9    ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล อัสสัมชัญแผนกประถม 1     26 พ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10    ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ใหม่ อัสสัมชัญแผนกประถม 2     25 ม.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11    ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ใหม่ อัสสัมชัญแผนกประถม 12     25 ม.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12    การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบการแสดงบรรเลงไวโอลิน ของวง ACO 15     , 26 ม.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13    อบรมระบบ swis เบื้องต้น รุ่นที่ 1 อัสสัมชัญแผนกประถม 17     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14    อบรมระบบ swis เบื้องต้น รุ่นที่ 1 อัสสัมชัญแผนกประถม -     7 มี.ค. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 1     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม -     7 มี.ค. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 4     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 18     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 10     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 7     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 9     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 6     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 2     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 10     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 3     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 5     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 13     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 2 อัสสัมชัญแผนกประถม 6     7 มี.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29    อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น รุ่นที่ 5 อัสสัมชัญแผนกประถม -     9 มี.ค. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30    อธิการอบรมนักเรียน ป.1 ใหม่ อัสสัมชัญแผนกประถม 15     27 พ.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)