นักเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมแสดงผลงานการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37
(22/กันยายน/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
การตรวจเช็คระบบลิฟท์โรงเรียน และเปลี่ยนสลิงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
(22/กันยายน/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
(22/กันยายน/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลยานนาวากำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้งานรถโรงเรียน
(22/กันยายน/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 7 เดือนกันยายน 2565
(21/กันยายน/2565 ::
จาก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการ ASMOPSS THAILAND 2022 รอบแรก วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(17/กันยายน/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
อบรมนักเรียนระดับชั้น ป.3 ครั้งที่ 6
(09/กันยายน/2565 ::
จาก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)      
ปรับเส้นทางเดินรถรับส่งร่วมบริการของโรงเรียน
(05/กันยายน/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)