ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท ใบเกียรตินิยม (Diploma)
(12/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 หลักสูตร English Program
(12/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 หลักสูตร สถานศึกษา
(12/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.5 หลักสูตร English Program
(12/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.5 หลักสูตร สถานศึกษา
(12/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.4 หลักสูตร English Program
(12/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.4 หลักสูตร สถานศึกษา
(12/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.3 หลักสูตร English Program
(12/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานวัดผล)