กิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียน ACP Project Day ปีการศึกษา 2565


ทางฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรม ACP Project Day  ขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้เผยแพร่ ผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม อย่างเต็มความสามารถ สู่สาธารณชน ในทุกระดับชั้น มีกิจกรรมดังนี้                                                                                                                                                                               ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน้ากาก รามเกียรติ์ และการสร้างเมืองจำลองจากกล่องกระดาษ                                                                                                                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถุงมหัศจรรย์                                                                                                                                                                         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 การต่อโดมิโน่                                                                                                                                                                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โครงงานวิทยาศาสตร์  และมีการแสดงทักษะความสามารถด้านดนตรี กีฬา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ACP Project Day

ปฏิทินกิจกรรม

https://youtu.be/IDYv5Wr-R-E

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 206 ครั้ง

Keep