มอบของขวัญปีใหม่ให้หน่วยงานภายนอก


วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 มิสดวงเนตร เวทยานนท์ และมิสทิพาวดี คลี่ขจาย เป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญปีใหม่ให้กับหน่วยงานภายนอก


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 77 ครั้ง

Keep