คณะคุณครูคำสอนเข้า Wish บาทหลวง ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2566


วันจันทร์ที่   19 ธันวาคม 2565  เวลา  14.30 น.  คณะคุณครูคำสอน  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  ได้เข้า  Wish  บาทหลวงสานิจ สถะวีระวงส์   บาทหลวงอนุสรณ์ แก้วขจร  และบาทหลวงสักรินทร์ ศิรบรรเทิง   ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์    เนื่องในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่  2566  พร้อมทั้งขอพรจากบาทหลวงทุกท่าน และขอแม่พระอัสสัมชัญทรงอวยพระพรให้กับภราดา  บุคลากร นักเรียน  ผู้ปกครองและพนักงานทุกท่านของโรงเรียนอัสสัมชัญให้มีความสุข  สุขภาพแข็งแรงตลอดปีเทอญ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 12
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 89 ครั้ง

Keep