แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ "มหัศจรรย์พันลึก" ปีการศึกษา 2561


ขอความร่วมมือนักเรียน ระดับชั้น ป. 3 - ป.6 และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมชมงาน ทำแบบประเมินการจัดงานวันวิชาการ "มหัศจรรย์พันลึก" ปีการศึกษา 2561 นี้ ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

กรุณากดlink ต่อไปนี้ 

https://goo.gl/forms/Z7XZnbrk4ImKmSuw1


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานวิจัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 1149 ครั้ง

Keep