สรุปผลการแข่งขันชักเย่อ ป.3


สรุปผลการแข่งขันชักเย่อ ป.3 ระหว่างวันที่ 27 - 37  ส.ค. 2561  ณ สนามหน้าห้องพยาบาล  เวลา 11.35 - 12.05 น.

ที่ 1 เหลือง

ที่ 2 ม่วง

ที่ 3 แดง

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 8
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 410 ครั้ง

Keep